Nam tuổi Ất Hợi 1995 hợp lấy vợ tuổi nào

Khi đang yêu thì nhiều bạn trẻ thường không mấy bận tâm đến chuyện tuổi Ất Hợi 1995 của mình hợp với tuổi nào, nhưng khi chuẩn bị kết hôn, lập gia đình việc xem tuổi chồng vợ, xem tuổi cưới là điều không thể thiếu, vì nó ảnh hưởng đến một phần cuộc sống. Vậy tuổi Ất Hợi 1995 lấy vợ năm nào thì gặp số Tam vinh hiển, hay tứ đạt đạo, nhất phú quý, hay đại kỵ, xin mời các bạn tham khảo ở dưới đây nhé.

Năm sinh nữ Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
1961 Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Tân – Thiên can : Ất => Tương Xung Địa chi : Sửu – Địa chi : Hợi => Tứ Đức Hợp Cung : Chấn – Cung : Khảm => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh 8
1963 Dương Kim – Dương Hỏa => Tương Khắc Thiên can : Quý – Thiên can : Ất => Tương Sinh Địa chi : Mão – Địa chi : Hợi => Tam Hợp Cung : Khảm – Cung : Khảm => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Bình Hòa 7
1969 Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Kỷ – Thiên can : Ất => Tương Phá Địa chi : Dậu – Địa chi : Hợi => Bình Hòa Cung : Tốn – Cung : Khảm => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh 7
1972 Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Nhâm – Thiên can : Ất => Tương Sinh Địa chi : Tí – Địa chi : Hợi => Lục Hình Cung : Khảm – Cung : Khảm => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Bình Hòa 7
1973 Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Quý – Thiên can : Ất => Tương Sinh Địa chi : Sửu – Địa chi : Hợi => Tứ Đức Hợp Cung : Ly – Cung : Khảm => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Hỏa – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Khắc 8
1976 Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Bính – Thiên can : Ất => Tương Sinh Địa chi : Thìn – Địa chi : Hợi => Bình Hòa Cung : Càn – Cung : Khảm => Lục Sát Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh 7
1979 Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Thiên can : Kỷ – Thiên can : Ất => Tương Phá Địa chi : Mùi – Địa chi : Hợi => Tam Hợp Cung : Chấn – Cung : Khảm => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh 7
1987 Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Thiên can : Đinh – Thiên can : Ất => Tương Sinh Địa chi : Mão – Địa chi : Hợi => Tam Hợp Cung : Tốn – Cung : Khảm => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh 9
1988 Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Mậu – Thiên can : Ất => Bình Hòa Địa chi : Thìn – Địa chi : Hợi => Bình Hòa Cung : Chấn – Cung : Khảm => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh 8
1997 Dương Thủy – Dương Hỏa => Tương Khắc Thiên can : Đinh – Thiên can : Ất => Tương Sinh Địa chi : Sửu – Địa chi : Hợi => Tứ Đức Hợp Cung : Chấn – Cung : Khảm => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh 8
1999 Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Kỷ – Thiên can : Ất => Tương Phá Địa chi : Mão – Địa chi : Hợi => Tam Hợp Cung : Khảm – Cung : Khảm => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Bình Hòa 7
2003 Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Quý – Thiên can : Ất => Tương Sinh Địa chi : Mùi – Địa chi : Hợi => Tam Hợp Cung : Càn – Cung : Khảm => Lục Sát Thiên mệnh năm sinh : Kim – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh 8
2006 Dương Thổ – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Bính – Thiên can : Ất => Tương Sinh Địa chi : Tuất – Địa chi : Hợi => Bình Hòa Cung : Chấn – Cung : Khảm => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh 9
2015 Dương Kim – Dương Hỏa => Tương Khắc Thiên can : Ất – Thiên can : Ất => Bình Hòa Địa chi : Mùi – Địa chi : Hợi => Tam Hợp Cung : Chấn – Cung : Khảm => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Mộc – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Tương Sinh 7
2017 Dương Hỏa – Dương Hỏa => Bình Hòa Thiên can : Đinh – Thiên can : Ất => Tương Sinh Địa chi : Dậu – Địa chi : Hợi => Bình Hòa Cung : Khảm – Cung : Khảm => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thủy – Thiên mệnh năm sinh : Thủy => Bình Hòa 7

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *