nam tuổi ất hợi hợp đá quý màu gì

Xem màu trang sức , đá quý hợp mệnh Nữ Ất Hợi 1995

Nữ sinh năm này có bản mệnh thuộc mạng Thủy nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau:   Nhẫn trơn mã não trung S964 – Năm sinh dương lịch: 1995 – Năm sinh âm lịch: Ất Hợi – Mạng: Nữ – Cung Khảm Mệnh Thủy Nữ sinh năm này có bản

Xem màu trang sức , đá quý hợp tuổi nam Ất Hợi 1995

Nam sinh năm này có bản mệnh thuộc mạng Thổ nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau:   Chuỗi Hổ Phách hạt đĩa nâu vàng A S6356-4834 – Năm sinh dương lịch: 1995 – Năm sinh âm lịch: Ất Hợi – Mạng: Nam – Cung Khôn Mệnh Thổ Nam sinh năm