vợ tuổi ất hợi 1995 và chồng 1993 thì nên sinh con năm nào

Xem năm sinh con cho vợ tuổi Ất Hợi 1995 và chồng 1993

Thiên Can của bố không sinh không khắc với can của con, chấp nhận được. Năm sinh của bố: 1993 Năm âm lịch: Quý Dậu Niên mệnh:Kim – Kiếm phong Kim (Sắt đầu kiếm) Năm sinh của mẹ: 1995 Năm âm lịch: Ất Hợi Niên mệnh: Hoả – Sơn đầu Hoả (Lửa trên đỉnh núi)